Tato velkolepá sláva se udála v Kutné Hoře s císařem Rudolfem II. a jeho věrnou družinou.

 

Již přivítání jeptiškou a mnichem dávalo předzvěst neobvyklé akce. Ale to ještě návštěvníci netušili, že dojde i na popravu, tanec krásných dvorních dam v dobových kostýmech (se speciálně ušitými spodničkami), ohnivou show, ochutnávku záhadných likérů a elixírů z rukou alchymisty Kellyho, či na návštěvu Kostnice zahalené do tajemné noci.

Nakonec byl katalog objeven v truhle dvou zbloudilých kutnohorských horníků a s královskou slávou pokřtěn!

 

 

Prohlédněte si další ďábelské obrázky, pořízené léta Páně dvoutisícího šestnáctého:

Překvapené vzácné hosty vítal mnich s jeptiškou, v dalších sálech pak celá družina císaře Rudolfa II.

Ochutnávka záhadných likérů a elixírů z rukou alchymisty Kellyho. Elixír mládí byl nakonec objeven a s úspěchem otestován na samotném císaři.

 

Paní Dana z Kolína čte pověřovací list pro pana Jiřího z Libišan. Jeho pasováním do stavu rytířského je tak úspěšně dovršeno rozšíření říše H365 o hrad s majestátním názvem STIL TRADE.  

Vzácná paní Dana se přimlouvá za povolání pana Lojzy zvaného Večerka, který ovládá kouzlo pro výrobu individuálních diářů, do stavu rytířského.

Obrázky plných skladů vykouzlily úsměv na tváři všem přítomným dvořanům, nebo to bylo díky vtípkům všudypřítomného kašpárka?

Zdravici od pana Dana z Uher přečetla ve svém rodném jazyce bílá paní, co se chvíli poté projela sálem na skateboardu a se studentským vakem na zádech.

Pan Jan z Holomóca předložil císaři Rudolfu II. a celému dvoru hospodaření království a představil významné tituly z kolekce na rok 2017. Z jeho vystoupení až mrazilo ... a to v momentě, kdy v rámci úspor chopil se role kata..... 

Díky krásné a mírumilovné Kateřině Julii Stradové byla nakonec odsouzenému udělena milost.

Potulný mnich Tomáš z Písku představil zasvěceně své vzácné dílo - Nepraktický kalendář. Obecenstvo bylo chvíli zaskočeno samotným smyslem kalendáře, ale nakonec vyprávění pana Tomáše v každém vzbudilo obrovskou zvědavost. 

Kouzelná výherkyně soutěže o autorský kalendář paní Jana z Mládkova představila své dílo "Kouzlo okamžiku". 

Kepler nemohl, poslal svou učednici Lucii, aby nám všem odhalila překvapivou budoucnout díky svým věštbám z hvězd a z nevelké koule.

Odhalení a pokřtění vzáceného obsahu z podezřele velké truhly, se kterou prchali dva horníci z dolů Kutnohorských. 

Paní Markéta zve všechny přítomné dvořany na neřízenou hostinu, na noční návštěvu Kostnice - (ne)řízenou Kašpárkem, ale i na ranní procházku Kutnou Horou až do chrámu sv. Barbory.

Tanec krásných dvorních dam v dobových kostýmech (se speciálně ušitými spodničkami - foto na vyžádání).